съновник.com🔍

ЯСТИЕ

Ако сънувате ястие — вж. ЯДЕНЕ.