съновник.com🔍

ЯРЕ

Ако сънувате яре — щастие и печалба; ако го колите — ще научите добри новини; ако го чувате като блее — неочаквано наследство, но ще имате доста проблеми, докато го уредите.