съновник.com🔍

ЯМУРЛУК

Ако сънувате или носите ямурлук — спокоен живот; ако го скатавате — почит; ако го шиете — ще изпитате голямо удоволствие; ако е нов — благополучие и добра работа; ако е стар — ще преодолеете всички препятствия.