съновник.com🔍

ЯКА

Ако сънувате или шиете яка — безгрижност; ако я гладите — бъдете по-сериозни; ако е колосана — ще ви командват в дома ви.