съновник.com🔍

ЩУРЕЦ

Ако сънувате щурец — обърнете по-голямо внимание на вашия партньор, ако го чувате като пее — скоро ще оздравеете; ако го убиете — загуба; ако са много — ще гладувате; ако ги ловите — ще останете без работа.