съновник.com🔍

ШЕРИФ

Ако сънувате или разговаряте с шериф — вие сте напрегнати на работното си място; ако сте вие — бъдете внимателни.