съновник.com🔍

ШЕПОТ

Ако сънувате, че вие или друг шепне нещо — ще се опитат да ви измамят.