съновник.com🔍

ШЕПА

Ако сънувате, че държите нещо в шепата си — голяма печалба, ако тя е на друг — ще получите вест.