съновник.com🔍

ЧЕСТ

Ако сънувате, че имате добра чест — ще ви унижат; ако е на друг — ще имате грижи с деца.