съновник.com🔍

ЧЕРВЕН

Ако сънувате червен цвят — ще научите някаква истина; ако нещо е червено — ще бъде задоволена гордостта ви.