съновник.com🔍

ЧЕП

Ако сънувате или е попаднал чеп в тялото ви — ще се радвате на вашите деца; ако го извадите от тялото си — финансов успех; ако се забие в задните ви части — любовно приключение.