съновник.com🔍

ЧАПЛА

Ако сънувате чапла — ще получите нужната помощ; ако е в гнездото си — неочаквана среща; ако я хванете — ще чуете лоши новини.