съновник.com🔍

ЧАКАЛ

Ако сънувате чакал — бизнесът ви търпи крах; ако чувате как вие — тежка болест, ако е умрял — смърт за ваш враг; ако го гоните или ядете — ще се заемете с ненужна работа.