съновник.com🔍

ЧАЙ

Ако сънувате чай — ще се сблъскате с неразположението на чужди хора; ако го пиете — радост; ако го поднасяте на гости — скоро ще оздравее човек, който е бил много болен.