съновник.com🔍

ЦЪРКВА

Ако сънувате църква — признак на добро чувство; ако пеете в нея — ще изпитате задоволство; ако се разхождате в нея — лоши новини; ако говорите в нея — бъдете предпазливи; ако влизате — потърсете помощ; ако излизате — духовно равновесие; ако се молите — щастие; ако я строите — благополучие; ако е разрушена — утеха; ако е нова и хубава — ще се борите с вашата съвест.