съновник.com🔍

ЦИГУЛАР

Ако сънувате или разговаряте с цигулар — ще вземете участие в голямо мероприятие; ако сте вие — щастие в дома ви.