съновник.com🔍

ЦИГАРЕ

Ако сънувате или пушите с цигаре — неочаквано писмо; ако е ново — бъдете предпазливи; ако друг пуши с него — голяма печалба.