съновник.com🔍

ЦЕХ

Ако сънувате или работите в цех — тежък живот; ако е ваш — ще разкриете неприятна за вас тайна; ако е разбит — фалш, лъжа.