съновник.com🔍

ЦВЕКЛО

Ако сънувате цвекло — някой активно се меси в брачните ви планове или в любовта ви; ако го ядете или приготвяте — болест; ако го сеете, копаете или обработвате — ще увеличите вашия капитал.