съновник.com🔍

ЦАРЕДВОРЕЦ

Ако сънувате или разговаряте с царедворец — ще бъдете обвинени в подмазване, ако сте вие — ще попаднете в непонятна за — вас ситуация.