съновник.com🔍

ХИНИН

Ако сънувате или вземате хинин — разстройство; ако друг го взема — ще се простудите.