съновник.com🔍

ХАРМОНИКА

Ако сънувате или свирите на хармоника — ще ви зарадват; ако я слушате — мъка; ако я държите в ръка — ще започнете тежка работа.