съновник.com🔍

ХАМБАР

Ако сънувате пълен хамбар — печалба; ако е празен — нещастие; ако е с жито — богатство.