съновник.com🔍

ХАЙВЕР

Ако сънувате хайвер — ще ви предпочетат пред друг; ако го ядете — благоприятни дни; ако е разбит на гъста каша — бедност; ако е от моруна — богатство.