съновник.com🔍

ХАЗНАР

Ако сънувате или разговаряте с хазна? — този сън ви предупреждава, че трябва да бъдете по-икономични; ако сте вие — неприятна беседа.