съновник.com🔍

ФИЛОЛОГ

Ако сънувате или разговаряте с филолог — ще приемете чуждото мнение; ако сте вие — бъдете по-дискретни.