съновник.com🔍

ФЕЛДШЕР

Ако сънувате или разговаряте с фелдшер — има опасност да се простудите; ако сте вие — неприятно известие.