съновник.com🔍

ФАЯНС

Ако сънувате или лепите фаянс — очаквайте голямо любовно приключение; ако е разбит — малка загуба.