съновник.com🔍

ФАЛШИФИКАТОР

Ако сънувате или разговаряте с фалшификатор — проблемите ви ще се окажат по-сложни, отколкото вие предполагате; ако сте вие — членовете на вашето семейство са ви предани.