съновник.com🔍

УНИФОРМА

Ако сънувате или сте облечени в униформа — ще се издигнете в обществото; ако по нея има значки, медали или декорация — може да очаквате най-добрите неща; ако друг е в тях — на път сте да постигнете блестящи успехи.