съновник.com🔍

УНИЖЕНИЕ

Ако сънувате унижен човек — пазете се от дълги пътешествия; ако сте вие — ще разкриете враждебна тайна.