съновник.com🔍

УМОРА

Ако сънувате, че усещате умора — отношението на вашите роднини ще увеличи вашето раздразнение; ако друг се уморява — обърнете внимание, може би някой ви желае злото.