съновник.com🔍

УМЕН

Ако сънувате или разговаряте с умен човек — вашите любовни разходи ще окажат влияние на семейството ви; ако сте вие — заемете се със семейните си проблеми.