съновник.com🔍

УДУШАВАНЕ

Ако сънувате удушен човек — нещастие в дома ви; ако сте вие — ще избегнете нещастие; ако вие удушавате някого — ще прекратите съдебно дело.