съновник.com🔍

УБЕЖИЩЕ

Ако сънувате или се намирате в убежище се ползвате от благосклонността на другите; ако е в храм ви наклеветят.