съновник.com🔍

ТЕРЕН

Ако сънувате хубав и голям терен — вие имате големи проблеми; ако е замърсен — отложете новото си начинание.