съновник.com🔍

ТЕОЛОГИЯ, ТЕОСОФИЯ

Ако сънувате, че изучавате тези науки — скоро ще работите това, което ви е по сърцето; ако друг ги изучава — измяна, спорове.