съновник.com🔍

ТЕЖЕСТ

Ако сънувате или вдигате някаква тежест — малко сте нерешителни в живота; ако ги поставяте върху каруца — ще имате добра промяна.