съновник.com🔍

ТАМБУРА

Ако сънувате или свирите на тамбура — ще водите безгрижен живот; ако я слушате — ще ви обземе завист, ако друг свири на нея — има кой да мисли за вас.