съновник.com🔍

СВАДА

Ако сънувате или присъствате на някаква свада — ще се върнете в дома си.