съновник.com🔍

САТЪР

Ако сънувате или работите със сатър — ще имате успех в работата; ако друг работи с него — ще се опитат да ви измамят.