съновник.com🔍

САРКОФАГ

Ако сънувате саркофаг — за млад човек — сватба и дълъг семеен живот; за семейни — печалба; за стари хора — смърт; ако е отворен — лоши новини; ако го поставяте в гроб — бързо ще се разболеете.