съновник.com🔍

САКАТ

Ако сънувате сакат човек — ще ви окажат помощ; ако сте Вие — очаква ви богатство.