съновник.com🔍

РАЗКАЗВАНЕ

Ако сънувате, че разказвате нещо — радост в дома ви; ако друг разказва нещо на вас — весело и приятно ще прекарате седмицата.