съновник.com🔍

РАЗГОВОР

Ако сънувате или вземате участие в разговор — ще получите неприятна вест; ако го чувате — ще ви омръзнат вашите приятели.