съновник.com🔍

РАЗГЛЕЖДАНЕ

Ако сънувате, че разглеждате нещо — успех в работата; ако друг разглежда нещо — ще бъдете на гости.