съновник.com🔍

ПАНИКА

Ако сънувате или участвате в някаква паника — това е сън, който ви предупреждава да не се плашите толкова лесно; ако я наблюдавате — отново ще се безпокоите заради някоя фалшива тревога, трябва да будете по-хладнокръвни.