съновник.com🔍

ПАДИШАХ

Ако сънувате падишах — вж. ПАША.