съновник.com🔍

ОБСЛУЖВАНЕ

Ако сънувате, че обслужвате някого — пълна промяна в живота; ако вас ви обслужват — ще ви наклеветят.