съновник.com🔍

НАДСМИВАНЕ

Ако сънувате, че се надсмивате на някого — вие сте хитри и лакоми; ако на вас ви се надсмиват — ще пострадате.